[Tên Công Trình]

Giới thiệu ngắn gọn về công trình

Địa chỉ: 123 đường ABC, phường XYZ, quận Ba Đình, Hà Nội

Building info: HN11.Build.vn / HN11.Biu.vn

Google maps: M.HN11.Build.vn

Xem Review Của Chuyên Gia

Công trình này đang được quản lý bởi Nhà quản lý BĐS Brand.RaoNha.com, đã được thẩm định pháp lý bởi Nhà thẩm định BĐS Brand.SoiNha.com, và được review bởi các chuyên gia trong cộng đồng Kiến trúc sư Khai Trí Architect.vn, Nhà thầu Khai Trí Builder.vn, Nhà thiết kế Khai Trí Designer.vn và Kỹ sư Khai Trí Engineer.vn

Thông tin công trình

Địa chỉ: [tên đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh thành]

Xây dựng từ: mm/yyyy - mm/yyyy

Xem vị trí Google Map tại đây

Tên miền của dự án: HN11.Build.vn

Đã được thẩm định pháp lý bởi: TenNhaThamDinh.SoiNha.com

Đang được quản lý bởi: TenNhaQLBDS.RaoNha.com

Chủ đầu tư: TenChuDauTu.Ename.vn

Chủ trì dự án: TenChuTri.Architect.vn

Thiết kế kiến trúc bởi: TenKienTrucSu.Architect.vn

Thiết kế nội thất bởi: TenNhaThietKe.Designer.vn

Họa viên: TenHoaVien.Architect.vn

Thiết kế kết cấu bởi: TenKySu.Engineer.vn

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật bởi: TenKySu.Engineer.vn

Công ty thiết kế: TenCongTy.Architect.vn

Nhà thầu thi công: TenNhaThau.Builder.vn

Nhà thầu cung cấp vật liệu:TenNhaThau.Builder.vn

Nhiếp ảnh: TenNguoiNhiepAnh.Artists.vn